(BĐT) - Thực hiện cao điểm đấu tranh chống hàng giả, kém chất lượng trên địa bàn TP.HCM, Cục Quản lý Y dược Cổ truyền (YDCT) Bộ Y tế đã phối hợp cùng Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu phía Nam; Quản lý thị trường TP.HCM tổ chức kiểm tra một số doanh nghiệp (DN) kinh doanh dược liệu. 
Nhiều loại dược liệu không đảm bảo chất lượng vẫn được cung cấp cho bệnh viện qua con đường đấu thầu. Ảnh: NC st

Nhiều loại dược liệu không đảm bảo chất lượng vẫn được cung cấp cho bệnh viện qua con đường đấu thầu. Ảnh: NC st

Trong quá trình làm việc, đã phát hiện vi phạm trong lĩnh vực này, đặc biệt về công tác đấu thầu.

Cụ thể, qua làm việc với Công ty TNHH Đông Dược Hòa Phú (Công ty Hòa Phú), đã phát hiện nhiều dược liệu không đảm bảo chất lượng. Công ty xuất trình 92 phiếu kiểm nghiệm, trong đó có 61 phiếu kiểm nghiệm và 5 phiếu phân tích do Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương ký và 26 phiếu kiểm nghiệm do Viện kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM ký. Tất cả các phiếu kiểm nghiệm do Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương ký đều không kết luận dược liệu có đạt chất lượng hay không...

Ngoài ra, theo Cục Quản lý YDCT, Công ty TNHH Đông Dược Hòa Phú còn có nhiều vi phạm trong quá trình tham gia đấu thầu thí điểm dược liệu. Trong năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM triển khai một số gói thầu thí điểm liên quan đến dược liệu. Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM đã tổ chức gói thầu thí điểm. Hai đơn vị trúng thầu gói thí điểm là Liên danh Công ty TNHH Đông Dược Hòa Phú - Công ty TNHH Thiên Ân Dược và CTCP Dược TW Mediplantex.

Qua kiểm tra, Cục Quản lý YDCT đã có Thông báo số 107/YDCT-QLD ngày 6/6/2014 gửi Sở Y tế TP.HCM cho biết nhà thầu đã vi phạm nhiều nội dung. Cụ thể, tại Chương II, Mục 3, Khoản 1 yêu cầu khác về tính hợp lệ của hàng hóa: Trong hồ sơ mời thầu phải có cam kết các dược liệu, vị thuốc YHCT phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định của Dược điển Việt Nam (DĐVN) IV, tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). Tuy nhiên trong HSDT của Liên doanh Công ty TNHH Đông Dược Hòa Phú - Công ty TNHH Thiên Ân Dược chỉ có cam kết về chất lượng theo tiêu chuẩn DĐVN IV nhưng không có cam kết theo TCCS và bảng chào giá chỉ chào hàng theo tiêu chuẩn DĐVN IV kể cả gói dược liệu đã chế biến, dược liệu chưa chế biến.

Tại Chương II, Mục 13 Khoản 1 về thỏa thuận liên danh, phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh: Công ty TNHH Thiên Ân Dược chịu trách nhiệm về theo dõi hàng hóa tồn kho để đảm bảo có đủ hàng cung cấp cho khách hàng, lập kế hoạch mua hàng, kiểm tra chất lượng thuốc khi nhập, kiểm tra chất lượng thuốc trước khi xuất. Tuy nhiên Công ty TNHH Đông Dược Hòa Phú đứng ra ký hợp đồng ủy thác với Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam số 01/HP-HCM ngày 2/5/2013 để nhập khẩu dược liệu.

Bên cạnh đó, Tại chương II, Mục 3, khoản I: HSMT yêu cầu có phiếu kiểm nghiệm cho từng loại dược liệu và cho từng loại vị thuốc y học cổ truyền theo lô mẻ sản xuất (có cam kết), tuy nhiên trong HSDT của Công ty Hóa Phú chỉ có phiếu phân tích.

Kết quả kiểm tra HSDT còn cho thấy, thời điểm đóng thầu 14h ngày 7/1/2014, CTCP Dược TW Mediplantex có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã hết hạn từ ngày 31/12/2013.

Như vậy, căn cứ vào kết quả kiểm tra HSDT của các đơn vị trúng thầu và HSMT cho thấy hai đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Đông Dược Hòa Phú - Công ty TNHH Thiên Ân Dược và CTCP Dược Trung ương Mediplantex đều không đạt về quy định tại Chương II, Mục 2, Khoản 1 về tư cách hợp lệ của nhà thầu và vi phạm điều kiện tiên quyết loại bỏ nhà thầu được quy định tại Chương II, Mục 24, Khoản 2 trong HSMT.