(BĐT) - UBND TP.HCM quyết định chỉ định chủ đầu tư dự án khu đô thị thuộc đối tượng phải đấu thầu dự án và đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt dự án khu dân cư khi dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất, không đánh giá năng lực nhà đầu tư theo quy định, còn nhà đầu tư thì khởi công thi công dự án khi chưa được chấp thuận đầu tư…
Tại Dự án Khu dân cư phường Phú Thuận, Công ty CP Vạn Phát Hưng khởi công thi công Dự án khi chưa được chấp thuận đầu tư - ảnh internet

Tại Dự án Khu dân cư phường Phú Thuận, Công ty CP Vạn Phát Hưng khởi công thi công Dự án khi chưa được chấp thuận đầu tư - ảnh internet

Đó là những sai phạm điển hình vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra khi thanh tra công tác quản lý nhà nước tại các dự án khu đô thị và việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa tại TP.HCM.

Tại thông báo kết luận thanh tra mới đây, TTCP cho biết, UBND TP.HCM, các quận và sở ngành liên quan chưa thực hiện đầy đủ, chưa xem xét kỹ trong việc đánh giá năng lực của nhà đầu tư tại các khu đô thị (về kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính) để đảm bảo nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án theo quy định; phê duyệt, điều chỉnh một số chỉ tiêu trong quy hoạch 1/2000, 1/500 không đúng quy chuẩn xây dựng về tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng; cấp phép xây dựng không đúng quy hoạch được duyệt…

Mặt khác, chủ đầu tư các dự án khu đô thị tự thực hiện đền bù trước khi có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư và quyết định giao đất của UBND TP.HCM, vi phạm quy định của Luật Đất đai; khởi công công trình khi chưa được chấp thuận đầu tư, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính; tự ý thi công xây dựng nhiều hạng mục công trình không đúng quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp…

Cụ thể, tại Dự án Khu dân cư phường Phú Thuận, Quận 7, UBND TP.HCM không thực hiện đánh giá năng lực của nhà đầu tư - Công ty CP Vạn Phát Hưng theo quy định; chưa thực hiện kiểm tra, tính toán và truy thu tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/500 làm tăng công năng của Dự án. UBND Quận 7 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 không đúng với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; Sở Xây dựng TP.HCM cấp giấy phép xây dựng tầng hầm không đúng với quy hoạch được duyệt. Còn Công ty CP Vạn Phát Hưng tự thực hiện đền bù trước khi có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, không lập dự án trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư trước khi triển khai thực hiện Dự án; khởi công thi công khi chưa được chấp thuận đầu tư, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Tại Dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, TTCP kết luận, UBND TP.HCM có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khi chưa có văn bản chấp thuận độ cao tĩnh không, không phê duyệt diện tích sàn dành cho đậu xe cho khối nhà ở, nhà ở kết hợp chung cư kết hợp thương mại dịch vụ để Công ty SDI (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn) chậm thực hiện việc ký quỹ, chậm xử lý các tồn tại của Dự án, chậm tính thu tiền sử dụng đất, chậm tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng…

TTCP cũng cho biết, UBND TP.HCM phê duyệt Dự án Khu dân cư Tầm Nhìn khi dự án này không có trong kế hoạch sử dụng đất, chuyển đất nông nghiệp sang đất ở khi dự án không có tên trong danh mục dự án có nhu cầu sử dụng đất. UBND quận Bình Tân phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 không đúng với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt…

Tương tự, tại Dự án Khu nhà ở Phước Long B, UBND TP.HCM cũng phê duyệt dự án khi dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất. Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam xác định giá đất của dự án, theo đó việc phê duyệt giá đất của UBND TP.HCM không đúng với chỉ tiêu quy hoạch xây dựng được duyệt…

Đối với việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.HCM, TTCP cho biết, các sở, ngành liên quan đã tham mưu, UBND TP.HCM quyết định chỉ định chủ đầu tư, phê duyệt dự án, chuyển mục đích sử dụng nhà, đất tại một số vị trí đắc địa được thanh tra thuộc đối tượng phải đấu thầu dự án và đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai và quản lý tài sản tại các dự án này. Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án này, chủ đầu tư được giao nhà, đất không triển khai thực hiện dự án, để đất trống trong thời gian dài nhưng UBND TP.HCM không có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch không đúng quy định, cấp giấy phép xây dựng khi chưa được giao đất tại một số dự án… Còn một số chủ đầu tư đang thuê nhà, đất trả tiền hàng năm tại các dự án này không sử dụng đúng mục đích mà tự ý góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh, cho thuê lại nhà, đất, ký hợp đồng chuyển nhượng không đúng quy định nhưng vẫn được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định giao đất…

Qua kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TP.HCM kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến các vi phạm trong việc chỉ định các nhà đầu tư dự án không qua đấu giá. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. TTCP cũng kiến nghị xử lý kinh tế tổng số tiền và nhà, đất được phát hiện qua thanh tra là 2.054 tỷ đồng, hơn 6 triệu USD và 463.964 m2 đất.