6 tháng qua, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã triển khai 66 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm.
(Ảnh minh họa: Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng)

(Ảnh minh họa: Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng)

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi HĐND TP về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo này, qua thanh tra 2089 đơn vị cá nhân thì phát hiện hơn một nửa số được thanh tra có sai phạm.

6 tháng đầu năm nay, các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Thanh tra các cấp trên địa bàn Đà Nẵng đã tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo theo quy định. Qua giải quyết tố cáo, chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Đồng thời, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trong 6 tháng qua cũng chưa phát hiện hành vi tham nhũng, chưa có vụ việc điều tra, truy tố, xử lý các vụ án tham nhũng.

Hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng và thanh tra các cấp cũng chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Cũng theo báo cáo, qua theo dõi, tổng hợp tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến nay chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

6 tháng qua, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã triển khai 66 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực với 2.089 tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực, phát hiện gần 1.200 đơn vị, cá nhân sai phạm, ban hành gần 1.200 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng. Đến nay, đã thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 2,3 tỷ đồng. Nội dung các vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khám chữa bệnh...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, UBND thành phố Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị... phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế và các cơ sở trực thuộc Sở Y tế, nhất là các gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao./.

Theo VOV