Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) quyết định tạm hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 28/3. Thời gian và địa điểm tổ chức mới sẽ được công ty thông báo sau. Việc tạm hoãn này được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc dừng hội họp, tập trung trên 20 người trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Phối cảnh một dự án của Phát Đạt tại Bình Định. Ảnh: PDR

Phối cảnh một dự án của Phát Đạt tại Bình Định. Ảnh: PDR

Năm 2020, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 3.789 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 37% so với kết quả thực hiện năm trước. Doanh thu năm này sẽ đến từ việc hoàn tất chuyển nhượng The EverRich 2, 3; phân khu 2, 4, 9 của Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội. Ngoài ra, công ty sẽ triển khai dự án Trung tâm thương mại Bình Dương để mở bán trong năm.

Công ty xin ý kiến trả cổ tức 13% bằng cổ phiếu sau khi đã tạm ứng 12% bằng tiền. Theo đó, Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 42,5 triệu cổ phiếu trong quý II, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với kế hoạch 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2020, HĐQT trình cổ đông xem xét thông qua việc chia cổ tức tối thiểu 92%/LNST.

Hiện nay, Phát Đạt có quỹ đất gần 439 ha ở nhiều tỉnh, thành như TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Quốc... Công ty có kế hoạch mua lại toàn bộ trái phiếu đã phát hành trong năm 2019 và trả hết các khoản vay ngắn hạn ngân hàng.

Phát Đạt hoãn họp ĐHĐCĐ ngày 28/3 do Covid-19 ảnh 1
Theo NDH