Yêu cầu kiểm soát chặt việc nhập khẩu tôm càng đỏ vào Việt Nam

(BĐT) - Trước thông tin về việc cơ quan chức năng phát hiện mặt hàng tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) nhập lậu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm soát tôm hùm càng đỏ.
Tôm càng đỏ là sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm lại. Ảnh: Internet
Tôm càng đỏ là sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm lại. Ảnh: Internet

Để kịp thời ngăn chặn và quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu mặt hàng tôm càng đỏ bảo vệ môi trường và tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan, đội kiểm soát hải quan phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu tôm càng đỏ; kịp tời đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vận chuyển trái phép các mặt hàng này vào Việt Nam qua các cửa khẩu phụ, lối mở, lối mòn tại các tỉnh biên giới.

Xuân Yến