Triển khai 55 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết đã tiến hành 1 cuộc thanh tra hành chính, 4 cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ và 55 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong 6 tháng đầu năm 2017.
Lĩnh vực viễn thông là một trong những lĩnh vực được tập trung thanh tra trong thời gian qua. Ảnh:T.A
Lĩnh vực viễn thông là một trong những lĩnh vực được tập trung thanh tra trong thời gian qua. Ảnh:T.A
Các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra tập trung vào viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, báo chí, in, phát hành, thông tin điện tử. Qua thanh tra, kiểm tra, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 207.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT Hà Nội còn thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 17 lượt công dân đã được tiếp và xử lý 39 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, đã chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết 30 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, Sở đã cử cán bộ tham gia 3 cuộc thanh tra của Bộ TT&TT trong các lĩnh vực truyền hình, in, phát hành. Phối hợp với các quận: Đống Đa, Hà Đông, Ba Đình giải quyết khiếu kiện về việc xây dựng trạm BTS trên địa bàn; thực hiện theo kế hoạch phòng, chống tham nhũng của UBND TP và kế hoạch riêng của Sở TT&TT.


Báo Thanh tra