TP Hồ Chí Minh: Mạo danh Thanh tra Sở Y tế vòi tiền cơ sở

Ngày 6/6, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, một nhóm khoảng 10 người đóng giả Đoàn Thanh tra yêu cầu các cơ sở y tế đưa phong bì với số tiền là 5 triệu đồng cho mỗi thanh tra viên.
Ngành Thanh tra Y tế tổng kết công tác năm 2016. Ảnh: Cảnh Nhật
Ngành Thanh tra Y tế tổng kết công tác năm 2016. Ảnh: Cảnh Nhật

Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận được một số thông tin về việc cá nhân tự xưng là lãnh đạo và nhân viên của Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế yêu cầu các cơ sở đưa phong bì số tiền 5.000.000 đồng/người (Đoàn Thanh tra trên 10 người) để không bị kiểm tra và xử lý vi phạm.

Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh tra Sở Y tế không bao giờ có việc liên hệ với các cơ sở để yêu cầu nộp các khoản tiền để không bị kiểm tra, xử lý hoặc bán sách báo, tài liệu…

Tất cả cán bộ, công chức của Thanh tra Sở Y tế khi đến các đơn vị làm việc phải có tên trong quyết định thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra hoặc công văn hoặc giấy  giới thiệu do lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh của cán bộ đến làm việc, nội dung làm việc và thời hạn.

Những trường hợp mạo xưng là cán bộ Thanh tra Sở Y tế đến cơ sở không có quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc công văn hoặc giấy giới thiệu của Thanh tra Sở Y tế, xin báo cho cơ quan chức năng để xem xét, xử lý và báo cho Thanh tra Sở Y tế biết qua số điện thoại 08.39309672.


Báo Thanh tra