Thay đổi xuất xứ hàng hóa so với cam kết trong HSDT và hợp đồng

(BĐT) - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 4 Khoản 32 và Điều 65 Khoản 3) quy định hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn để thực hiện gói thầu.
Thay đổi xuất xứ hàng hóa so với cam kết trong HSDT và hợp đồng

Hỏi: Trong Hồ sơ dự thầu (HSDT) cũng như hợp đồng đã ký kết, nhà thầu cam kết sẽ cung cấp hàng hóa xuất xứ tại Singapore, nhưng trong quá trình bàn giao thiết bị, nhà thầu lại đề xuất cung cấp hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc và Việt Nam. Nhà thầu giải thích rằng, việc thay đổi xuất xứ hàng hóa là do hãng sản xuất thiết bị thay đổi chính sách nguồn cung cấp hàng hóa vào thị trường Việt Nam và hãng bảo đảm chất lượng toàn cầu. Chủ đầu tư có được xem xét, chấp thuận đề xuất của nhà thầu về thay đổi xuất xứ hàng hoá như nêu trên hay không? 

Trả lời: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 4 Khoản 32 và Điều 65 Khoản 3) quy định hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn để thực hiện gói thầu. Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung hồ sơ mời thầu (HSMT), HSDT, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối với tình huống nêu tại câu hỏi này, trước khi xem xét, quyết định chấp nhận hay không đề xuất của nhà thầu, chủ đầu tư cần kiểm tra các thông tin mà nhà thầu cung cấp. Trường hợp chính sách nguồn cung cấp hàng hóa vào Việt Nam của nhà sản xuất được thay đổi trước khi nhà thầu nộp HSDT thì đề xuất của nhà thầu như trên là không phù hợp; trong trường hợp này, chủ đầu tư cần xem xét, không chấp thuận đề xuất của nhà thầu.

Trường hợp sau khi trúng thầu, nhà sản xuất mới thay đổi chính sách về nguồn cung cấp hàng hóa và là tình huống khách quan, không lường trước được của nhà thầu khi lập HSDT thì chủ đầu tư có thể xem xét, chấp thuận việc thay đổi xuất xứ hàng hóa theo đề nghị của nhà thầu song phải bảo đảm hàng hóa được đề xuất thay thế vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như chất lượng theo yêu cầu của HSMT. Trong trường hợp này, chủ đầu tư và nhà thầu cần thương thảo về giá hợp đồng và các rủi ro có thể xảy ra do việc cung cấp hàng hóa không theo đúng xuất xứ như cam kết trong HSDT và hợp đồng đã ký giữa hai bên.

Ban biên tập