Thanh tra Sở KH&ĐT kiến nghị xử lý kinh tế 15,4 tỷ đồng

(BĐT) - Qua số liệu tổng hợp từ báo cáo của thanh tra các Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trong cả nước, năm 2017, Thanh tra các Sở KH&ĐT đã thực hiện 234 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung vào các nội dung theo định hướng của Thanh tra Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 9482/BKHĐT-TTr ngày 11/11/2016. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; quá trình thực hiện dự án; nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư lớn thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Bên cạnh đó, thanh tra các Sở KH&ĐT cũng tiến hành thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA thuộc phạm vi quản lý của địa phương; thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành KH&ĐT như đấu thầu, doanh nghiệp...

Qua thanh tra, Thanh tra Sở KH&ĐT trên cả nước đã kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền là 15,4 tỷ đồng (trong đó thu hồi 7,2 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh toán, quyết toán là 8,2 tỷ đồng); kiến nghị thu hồi 16 giấy phép các loại; ban hành 150 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 1,9 tỷ đồng.   

Bích Thảo