Thanh tra ngành giao thông vận tải xử lý kinh tế gần 1.000 tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong năm 2017, Thanh tra Bộ đã triển khai 58 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 29 cuộc hành chính và 29 cuộc chuyên ngành. 

Qua thanh tra đã yêu cầu thu nộp ngân sách nhà nước 12,3 tỷ đồng; yêu cầu nộp ngân sách nhà nước địa phương 6,7 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ thanh toán 0,6 tỷ đồng; Giao thanh tra các Sở GTVT liên quan xử phạt vi phạm hành chính gần 0,5 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ giá trị so với hợp đồng BOT số tiền 236 tỷ đồng; yêu cầu xử lý kinh tế khác trên 282 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành và thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện 103.420 cuộc thanh tra, kiểm tra; quyết định xử phạt 91.919 vụ vi phạm với số tiền 325 tỷ đồng, tạm giữ 411 ô tô, đình chỉ hoạt động 623 bến và 429 phương tiện thủy nội địa, giám sát 1.099 kỳ sát hạch lái xe ô tô, 1.085 kỳ sát hạch lái xe mô tô.               

Khánh Ngọc