Thanh tra Chính phủ triển khai 39 cuộc thanh tra trong 4 tháng đầu năm

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2019, TTCP đã triển khai 39/53 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; giám sát hoạt động 4 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Riêng trong tháng 3 và 4 năm 2019, các đơn vị của TTCP đã triển khai 802 việc nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, đồng thời chủ động triển khai 277 việc; đã hoàn thành 71,9% tổng số công việc triển khai. Trong các tháng tiếp theo, TTCP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cần sớm hoàn chỉnh và dứt điểm các cuộc thanh tra chưa kết luận từ năm 2018; thúc đẩy triển khai 15 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019.

 

Tuấn Dũng