Thanh tra các hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có công văn về việc thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát hiện nhiều biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. (ảnh minh họa).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát hiện nhiều biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. (ảnh minh họa).
Qua công tác thanh, kiểm tra giám định BHYT thời gian gần đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát hiện nhiều biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành y tế. 

Để kịp thời ngăn chặn hành vi gian lận trục lợi bảo hiểm y tế, Bộ Y tế yêu cầu: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng Y tế các bộ ngành tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, cần phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện và các trường hợp mà báo chí đã nêu.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/6./.


Báo Thanh tra