Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nhiều địa phương chưa xử lý hành chính người sai phạm

(BĐT) - Sau khi hoàn thành khối lượng lớn công việc trong năm 2017, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đề ra chương trình công tác trong năm 2018 với nhiều nội dung mới đáng chú ý.
Năm 2018 Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục thanh, kiểm tra các hành vi gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Nhã Chi
Năm 2018 Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục thanh, kiểm tra các hành vi gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Nhã Chi

Phát hiện, xử lý vi phạm hơn 270 tỷ đồng

Sáng ngày 3/1/2018, Thanh tra Bộ KH&ĐT đã tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2018. Theo đó, trong năm 2017, Thanh tra Bộ KH&ĐT đã triển khai 15 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 3 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; 12 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đồng thời trình lãnh đạo Bộ KH&ĐT ban hành 13 kết luận thanh tra, kiểm tra.

Trong số 12 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thì có 10 cuộc thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 - 2015 tại các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Sơn La, Quảng Nam, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đắk Nông, Quảng Ngãi, Sóc Trăng và Cà Mau; 2 cuộc thanh tra công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn trái phiếu chính phủ trong lĩnh vực giao thông.

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ KH&ĐT đã yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán; thu hồi, giảm trừ khi thanh, quyết toán và xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền 270,3 tỷ đồng (trong đó thu về ngân sách trung ương 16,15 tỷ đồng, thu về ngân sách địa phương 3,75 tỷ đồng, giảm trừ khi quyết toán 100,4 tỷ đồng, xử lý khác về mặt kinh tế 150 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/12/2017, Thanh tra Bộ KH&ĐT đã tiến hành đôn đốc, thu hồi về ngân sách nhà nước tổng số tiền 5,1 tỷ đồng, nộp vào ngân sách 5 tỷ đồng. Trong năm 2017, đã ban hành 4 Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với 4 dự án BOT với tổng số tiền xử phạt 0,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Thanh tra Bộ cũng triển khai kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ký ban hành. Theo đánh giá của Thanh tra Bộ KH&ĐT, nhìn chung việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của các đối tượng được thực hiện cơ bản nghiêm túc. Tuy nhiên, nhiều địa phương mới chỉ triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến kinh tế, chưa tiến hành xử lý về mặt hành chính đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại, sai phạm nêu trong các kết luận thanh tra. 

Sẽ thanh tra diện rộng về đấu thầu thuốc

Điểm đáng chú ý trong chương trình công tác năm 2018 của Thanh tra Bộ KH&ĐT là phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Y tế triển khai cuộc thanh tra diện rộng về đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Thanh tra Bộ KH&ĐT cũng cho biết, ngoài triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 được phê duyệt, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về đầu tư, kinh doanh; các hành vi gây phiền hà, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho hoạt động của nhà đầu tư và của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ cũng sẽ triển khai nghiêm túc quy định về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, đảm bảo 100% số cuộc thanh tra có Tổ giám sát hoặc cử cán bộ tham gia giám sát; tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; đồng thời kiểm tra, hướng dẫn Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2018 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2019.

Khánh Ngọc