Sớm báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan cấp bộ, UBND cấp tỉnh báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. 

Theo đó, chậm nhất là ngày 10/8/2017, các bộ, ngành, địa phương phải nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; gửi báo cáo và biểu tổng hợp về TTCP.

TTCP yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng hợp chính xác, đầy đủ theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc chuyển cơ quan điều tra...     

Tuấn Dũng