Phơi bày nhiều sai phạm của Petrolimex

(BĐT) - Trong thời gian từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2013, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các đơn vị thành viên đã để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất, quản lý, sử dụng vốn, tài sản và cổ phần hóa doanh nghiệp. 

Phơi bày nhiều sai phạm của Petrolimex - ảnh 1
Dự án Tòa nhà Vipco Tower 37 Phan Bội Châu, TP. Hải Phòng của Công ty CP Vận tải xăng dầu Vipco phải dừng đầu tư do thiếu vốn
Trong đó, có 2 vụ việc đã được cơ quan thanh tra phát hiện và đề nghị chuyển Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sai phạm trong đầu tư xây dựng

Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), trong thời gian từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2013, Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của Petrolimex đã thực hiện đầu tư 178 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 11.857.943 triệu đồng. Trong đó, có tới 29 dự án chậm tiến độ; 23 gói thầu có giá trị dự toán trên 5 tỷ đồng nhưng Tập đoàn không tổ chức đấu thầu theo quy định (Công ty Xăng dầu Khu vực II); chỉ định nhà thầu không đủ năng lực tài chính (Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ). Tại Công ty CP Vận tải xăng dầu Vipco, Dự án Tòa nhà Vipco Tower 37 Phan Bội Châu, TP. Hải Phòng đã dừng đầu tư do thiếu vốn; Dự án Khu nhà ở Anh Dũng VII chưa giải phóng xong mặt bằng, chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, thu tiền của khách hàng nhưng chưa xây dựng nhà ở, đã dừng thi công do thiếu vốn.

Đối với việc quản lý, sử dụng đất, TTCP phát hiện, Petrolimex và một số đơn vị thành viên cho thuê đất và góp vốn hợp tác kinh doanh 49.983m2; chưa ký hợp đồng cho thuê đất với chính quyền địa phương 69.910m2; chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đấu giá, sử dụng đất làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên nhưng chưa bàn giao sang chính quyền địa phương quản lý 20.359m2; đất chưa khai thác, sử dụng 81.767m2; các công ty xăng dầu thành viên chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước về sử dụng đất khi Petrolimex chuyển sang công ty cổ phần. 

Chuyển Bộ Công an điều tra 2 vụ việc

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý đối với 2 vụ việc xảy ra giữa Công ty Vipco và Công ty Thiên Lộc Phú liên quan đến khoản tiền 19.163 triệu đồng hiện chưa thu hồi được.
Trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản và cổ phần hóa doanh nghiệp, TTCP đã phát hiện việc Công ty CP Vận tải xăng dầu Vipco (Công ty Vipco) đầu tư 56.160 triệu đồng vào Công ty CP An Phú, nguy cơ mất vốn do kinh doanh thua lỗ; Tổng công ty CP Hóa dầu Petrolimex đầu tư 5.000 triệu đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại PLG bị thua lỗ 134 triệu đồng, thanh toán 369 triệu đồng lãi suất sử dụng vốn góp trong thời gian Công ty TNHH Đầu tư Thương mại PLG làm thủ tục giải thể là bất hợp lý; Công ty Xăng dầu Khu vực II dùng vốn kinh doanh cho Công ty Du lịch - Thương mại Kiên Giang vay ưu đãi sai quy định 25.534 triệu đồng; Công ty Vipco trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 53.747 triệu đồng không đúng quy định.

Đặc biệt, TTCP đã chỉ rõ vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong việc hợp tác đầu tư tại Công ty Vipco. Cụ thể, năm 2008, ông Nguyễn Đạo Thịnh, Tổng giám đốc Công ty Vipco ký Hợp đồng hợp tác đầu tư và Hợp đồng dịch vụ, ngày 8/4/2008, Công ty Vipco đã chuyển 72.540 triệu đồng vào tài khoản chung do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Thiên Lộc Phú làm chủ tài khoản, sau đó có văn bản cho phép Công ty Thiên Lộc Phú rút ra từ Ngân hàng 20.180 triệu đồng nhưng không có căn cứ. Số tiền rút ra không sử dụng vào việc thực hiện hợp đồng và hoạt động của Công ty Thiên Lộc Phú (thực tế, Công ty Thiên Lộc Phú không hoạt động kinh doanh). Công ty Thiên Lộc Phú đã trả lại cho Công ty Vipco 1.500 triệu đồng, số còn lại 18.680 triệu đồng, đến nay không thu hồi được. TTCP cho rằng, đây là việc làm thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ngày 10/4/2008, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Vipco còn chuyển số tiền 483 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung thuộc Công ty Thiên Lộc Phú, đến nay cũng không thu hồi được. Như vậy, tổng số tiền chưa thu hồi được là 19.163 triệu đồng. Số tiền này của Công ty Vipco không sử dụng cho việc thực hiện hợp đồng và không sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty Thiên Lộc Phú.

Với sai phạm nghiêm trọng này, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý đối với 2 vụ việc xảy ra giữa Công ty Vipco và Công ty Thiên Lộc Phú liên quan đến khoản tiền 19.163 triệu đồng hiện chưa thu hồi được.

Hải Bình