Phân biệt EPC với PPP

(BĐT) - Công ty tư nhân X đang thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức EPC.
Phân biệt EPC với PPP

Hỏi: Trường hợp Nhà nước thuê công ty tư nhân thực hiện thì dự án áp dụng gói thầu EPC như trên có được coi là dự án PPP không?

Trả lời: Gói thầu EPC là gói thầu hỗn hợp. EPC là các chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Engineering - Procurement of goods - Construction. Khái niệm này được hiểu là trong cùng một gói thầu, một hợp đồng, nhà thầu được giao thực hiện cả ba nội dung công việc: tư vấn (ví dụ: khảo sát, thiết kế, giám sát); mua sắm hàng hóa mà cụ thể là vật tư, thiết bị cho dự án; và thi công xây lắp công trình.

Trong khi đó, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công.

Trong các dự án áp dụng gói thầu EPC, nhà thầu thực hiện xây dựng công trình, khi hoàn thành, công trình được giao cho Nhà nước quản lý, vận hành và nhà thầu được thanh toán các chi phí và lợi nhuận hợp lý. Nhà thầu không chia sẻ các rủi ro xảy ra trong quá trình quản lý, vận hành dự án với Nhà nước sau khi đã hết thời gian bảo trì công trình. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện các dự án này chỉ bao gồm thời gian chuẩn bị dự án và xây dựng công trình, ngắn hơn rất nhiều so với thời hạn thực hiện của một dự án PPP.

Về tài chính, việc huy động tài chính cho dự án EPC thường đơn giản hơn so với một dự án PPP. Trong các dự án áp dụng gói thầu EPC, nhà thầu chỉ có trách nhiệm huy động vốn để đảm bảo việc hoàn thành công trình xây dựng và thường nhận được ngay khoản thanh toán sau khi chuyển giao công trình. Trong khi đó, đối với dự án PPP, nhà đầu tư phải đàm phán với các tổ chức tài chính để có được những khoản vay dài hạn và được hoàn trả từ nguồn thu của dự án trong suốt thời hạn hợp đồng.

Vì vậy, trường hợp Nhà nước thuê công ty tư nhân thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng áp dụng gói thầu EPC thì không được coi là dự án PPP.               

Ban biên tập