Phải niêm yết hợp đồng mẫu về thỏa thuận tiền gửi

(BĐT) -Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phải được lập thành văn bản, dưới hình thức thỏa thuận tiền gửi cụ thể hoặc thỏa thuận khung.
Tổ chức tín dụng quy định lãi suất tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với quy định. Ảnh: Internet
Tổ chức tín dụng quy định lãi suất tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với quy định. Ảnh: Internet

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Theo đó, trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn, tổ chức tín dụng phải thực hiện: Niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về tiền gửi có kỳ hạn tại địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng (nếu có); Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng biết trước khi ký kết thỏa thuận giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và có xác nhận của khách hàng về việc đã được tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ thông tin.

Tổ chức tín dụng quy định lãi suất tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất trong từng thời kỳ. Ngoài ra, tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục nhận, chi trả tiền gửi có kỳ hạn bằng phương tiện điện tử thông qua tài khoản thanh toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2019.

Hoàng Oanh