Ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị xét xử vào ngày 24/1

Vụ án thứ hai ông Thanh phải đối mặt sẽ mở ngày 24/1, vài ngày sau khi ông nhận bản án thứ nhất.