Nửa đầu năm 2018: Phát hiện vi phạm 9.873 tỷ đồng qua thanh tra

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.827 cuộc thanh tra hành chính và 92.913 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 9.873 tỷ đồng, trong đó có 4.340 tỷ đồng qua thanh tra hành chính và 5.533 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành.

Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, số tiền phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi là 1.183 tỷ đồng (chưa bao gồm số tiền do Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng phát hiện vi phạm các quy định của Nhà nước về cho vay, phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro...).

Thông qua công tác thanh tra toàn ngành đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 7.875 tỷ đồng và 357 ha đất (hiện đã thu hồi được 1.924 tỷ đồng); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 1.998 tỷ đồng, 32.270 ha đất; đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 563 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 51.305 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.889 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 42 vụ, 46 đối tượng.

TTCP cũng cho biết, so với cùng kỳ năm 2017, kết quả thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 phát hiện vi phạm về tiền giảm 65%, nhưng tăng 555,4% về đất; kiến nghị thu hồi về tiền giảm 19,7%, giảm 92,4% về đất; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý giảm 7 vụ và 67 đối tượng.

Đối với lĩnh vực thanh tra hành chính, riêng TTCP đã thực hiện 46 cuộc (27 cuộc theo kế hoạch và 19 cuộc thanh tra đột xuất) và đã phát hiện vi phạm về kinh tế 2.457 tỷ đồng, 23.738 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.704 tỷ đồng, 114 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 753 tỷ đồng, 23.623 ha đất. Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 3.781 cuộc thanh tra hành chính. Tổng hợp kết quả từ 2.003 cuộc thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 1.883 tỷ đồng, 8.889 ha đất, kiến nghị thu hồi 1.014 tỷ đồng và 243 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 869 tỷ đồng, 8.647 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 563 tập thể và nhiều cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét 42 vụ và 46 đối tượng.         

Bích Thảo