Nhiều lỗ hổng trong quản lý tạm nhập tái xuất

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu của Bộ Công Thương từ năm 2010 đến năm 2013. Nhiều lỗ hổng trong quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất đã được cơ quan này chỉ rõ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thông báo Kết luận thanh tra số 2441/TB-TTCP do Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh ký cho rằng, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BCT và Thông tư số 05/2014/TT-BCT quy định công tác báo cáo chưa chặt chẽ, chưa phân định rõ vai trò, trách nhiệm đơn vị chủ trì quản lý, cơ chế phối hợp với đơn vị tham gia quản lý về tạm nhập tái xuất. 2 thông tư này của Bộ Công Thương cũng được cho là chưa phù hợp với thực tế và chưa đủ cơ sở khoa học để xây dựng mức ký quỹ, chưa sát thực tế quy định về điều kiện kho bãi trong cấp phép, chưa quy định cụ thể, đầy đủ biểu thời gian và chế tài trong yêu cầu báo cáo đối với các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan.

Bộ Công Thương còn bị cho là thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát kết quả báo cáo tạm nhập, tái xuất theo quy định; chưa kiên quyết trong kiểm tra, xử lý việc địa phương ban hành văn bản không đúng với quy định tại Thông tư do Bộ ban hành; chưa kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền tăng mạnh chế tài xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động tạm nhập tái xuất nói chung và việc thu hồi mã số kinh doanh nói riêng.

TTCP cho rằng, các tồn tại trên đã cho thấy Bộ Công Thương chưa thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo yêu cầu của Chính phủ, qua đó làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến mục tiêu “khắc phục những hạn chế của hoạt động tạm nhập, tái xuất” do chính Bộ này báo cáo Chính phủ vào năm 2013.

Về trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố có hoạt động nói trên, TTCP cho rằng, những nơi này chưa chủ động thực hiện báo cáo kết quả quản lý nhà nước về tạm nhập tái xuất cho Bộ Công Thương, trong đó nhấn mạnh đến việc tỉnh Quảng Ninh lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan nhưng chưa đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương. Đối với Tổng cục Hải quan, TTCP đánh giá chưa thực hiện báo cáo đầy đủ và thường xuyên cho Bộ Công Thương trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Về hướng xử lý thời gian tới, TTCP đề nghị Bộ Công Thương cần phối hợp với các bộ, ngành đánh giá lại hoạt động tạm nhập tái xuất và rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành còn tồn tại, bất cập, chưa sát thực tế về hoạt động tạm nhập tái xuất. Đặc biệt, Thông báo Kết luận thanh tra nhấn mạnh: “Chú trọng tập trung vào các nội dung như phân cấp đi cùng với phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan thực hiện (các địa phương) và cơ quan chủ trì, quản lý (Bộ Công Thương), đồng thời đảm bảo kiểm soát chặt chẽ để giảm nguy cơ gian lận thương mại, bảo vệ hàng hóa trong nước và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để buôn lậu, trốn thuế”.

Bích Khánh