Nhiều dự án luật cần hoàn thiện trong 6 tháng cuối năm

(BĐT) - Ngày 3/7/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2018.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2018. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2018. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Dự án Luật Kiến trúc; một số dự thảo nghị định của Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã cho ý kiến đối với 12 dự án luật; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 93/151 văn bản cần ban hành.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 6 tháng cuối năm 2018, các bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ 5 dự án luật; tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 16 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Về xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 58 văn bản, gồm 11 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực và 47 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, trong đó có 19 văn bản đã chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 6 luật có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Tiến hành rà soát, lập danh mục và xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết 7 luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật trên tinh thần bảo đảm chất lượng, tiến độ, yêu cầu.

Việt Thắng