Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ bị thanh tra về môi trường

(BĐT) - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ sẽ tập trung vào thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố với tổng số đối tượng dự kiến thanh tra là 520 đầu mối. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra từ năm 2014 đến năm 2016, tập trung vào các đối tượng có vi phạm, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố với tổng số đối tượng dự kiến thanh tra là 219 đầu mối.

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương để định hướng nội dung thanh tra, kiểm tra trong năm 2017 bảo đảm không chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên.

Hiện Bộ đang chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố tiếp tục điều tra, thống kê, đánh giá phân loại các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các khu vực ô nhiễm, suy thoái môi trường trên phạm vi toàn quốc.           

Hải Bình