Năm 2018: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh truy thu và phạt 4.918 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

(BĐT) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2018, đơn vị này đã thực hiện thanh, kiểm tra tại 20.086 doanh nghiệp (DN), qua đó, phát hiện nhiều vi phạm, với tổng số tiền truy thu thuế và phạt vi phạm hành chính lên đến 4.918 tỷ đồng.
Năm 2018, Cục thuế TP.HCM kiểm tra tại cơ quan thuế gần 139,4 nghìn hồ sơ kê khai thuế. Ảnh: Internet
Năm 2018, Cục thuế TP.HCM kiểm tra tại cơ quan thuế gần 139,4 nghìn hồ sơ kê khai thuế. Ảnh: Internet

Số DN thuộc diện thanh, kiểm tra nói trên giảm 6,28% so với năm 2017 và đạt 95% kế hoạch. Kết quả, ra quyết định truy thu thuế và phạt vi phạm hành chính về thuế 4.918 tỷ đồng, tăng 18,53%; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 615 tỷ đồng, tăng 8,85%; giảm lỗ 16.132 tỷ đồng, tăng 18,84%; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 3.834 tỷ đồng, tăng 37,31% và đạt 77,96% tổng số truy thu và phạt.

Trong đó, Cục thuế đã tổ chức kiểm tra tại cơ quan thuế 139.389 hồ sơ kê khai thuế, giảm 21%, đã yêu cầu kê khai bổ sung 72,7 tỷ đồng, giảm 75%; kiểm tra tại DN 18.575 lượt, giảm 7% và đạt 96% kế hoạch. Số thuế truy thu, phạt và truy hoàn qua công tác thanh tra là 2.511 tỷ đồng, tăng 15%; giảm khấu trừ thuế GTGT 392,5 tỷ đồng; giảm lỗ 8.966 tỷ đồng; đã nộp NSNN 1.776 tỷ đồng, đạt 70% số truy thu sau kiểm tra.

Cục thuế cũng thực hiện thanh tra 1.511 hồ sơ, đạt 97,10% kế hoạch và tăng 23%; với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 2.407 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch và tăng 26%; giảm khấu trừ thuế GTGT 223 tỷ đồng; giảm lỗ 7.116 tỷ đồng; đã nộp NSNN 2.058 tỷ đồng, đạt 86% số thuế truy thu, phạt và truy hoàn.

Xuân Yến