Mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đặc biệt cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng kế hoạch, phương án, phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và địa bàn hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng cầm đầu, chủ mưu.

Mở đợt cao điểm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trong đó tập trung một số mặt hàng trọng điểm như: rượu, bia, thuốc lá và các mặt hàng cấm như: pháo nổ, ma túy và tiền giả; báo cáo Phó Thủ tướng - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia trong tháng 12/2016. 


chinhphu.vn