Mất trên 1.470 ha rừng từ 2013-2018, 2019 mới phát hiện

Thanh tra tỉnh Gia Lai này vừa phát hiện rừng phòng hộ Chư Mố (địa bàn huyện Ia Pa) đã bị mất hơn 1.470 ha rừng trong khoảng thời gian từ năm 2013-2018.
Phá rừng làm nương rẫy rại rừng phòng hộ Chư Mố.
Phá rừng làm nương rẫy rại rừng phòng hộ Chư Mố.

Ngày 7-11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan thanh tra tỉnh này vừa phát hiện rừng phòng hộ Chư Mố (địa bàn huyện Ia Pa) đã bị mất hơn 1.470 ha rừng. Ban quản lý rừng phòng hộ này còn sai phạm ngân sách với số tiền trên trên 182 triệu đồng.

Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố được giao quản lý 24.586ha. Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã xác định từ năm 2013-2018, trên 1.470ha tại 25 tiểu khu đã bị lấn chiếm, chặt phá, cơi nới làm nương rẫy. Trong tổng số diện tích rừng bị mất, có trên 1.412 ha rừng tự nhiên và 27,55 ha rừng trồng bị người dân phá.

Quá trình rà soát trên 5 tiểu khu với diện tích rừng đã bị người dân phá và lấn chiếm nông nghiệp trong năm 2018 là 211,78ha, Ban quản lý rừng phòng hộ vẫn thực hiện chi trả và quyết toán tiền khoán quản lý bảo vệ rừng cho người dân nhận khoán với số tiền trên 84,7 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để mất 1.470 ha sang cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật.


Tuổi trẻ