Lai Châu: Thanh tra 221 tổ chức, cá nhân

Theo báo cáo mới ban hành của UBND tỉnh Lai Châu, trong thời gian nửa đầu năm 2017, các cấp, ngành của tỉnh đã thực hiện 93 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm tại 221 tổ chức, cá nhân.
Nông lâm trường là lĩnh vực được thanh tra tại Lai Châu trong thời gian qua. Ảnh: T.A
Nông lâm trường là lĩnh vực được thanh tra tại Lai Châu trong thời gian qua. Ảnh: T.A
Qua thanh tra đã phát hiện 44 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 10.201 triệu đồng. 

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 7.506 triệu đồng, khắc phục, sửa chữa hơn 143 triệu đồng, giảm trừ qua thanh toán, quyết toán hơn 2.433 triệu đồng. Ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 118,2 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 4 tập thể, 18 cá nhân.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất, Thanh tra tỉnh Lai Châu và UBND huyện Sìn Hồ triển khai 3 cuộc thanh tra tại 6 đơn vị. Kết luận 1 cuộc thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. 

Qua thanh tra, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Có đơn vị buông lỏng, việc sử dụng diện tích đất được giao, cho thuê đất có nội dung chưa đảm bảo, còn chồng lấn về diện tích hoặc xác định không đúng diện tích được giao... Đồng thời, kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.


Báo Thanh tra