Kiến nghị xử lý hàng nghìn tỷ đồng sau thanh tra

(BĐT) - Trong năm 2016, Thanh tra Bộ KH&ĐT đã tiến hành 13 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (gồm 12 cuộc theo kế hoạch và 1 cuộc đột xuất).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong 13 cuộc thanh tra, kiểm tra nêu trên, có 6 cuộc thanh tra chuyên đề của 7 dự án về công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT trên tuyến Quốc lộ 1A do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 6 cuộc thanh tra về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014 -2015 tại các tỉnh Trà Vinh, Hòa Bình, Thái Bình, Phú Yên, Tuyên Quang và Nghệ An. Còn 1 cuộc kiểm tra đột xuất liên quan đến việc rà soát nội dung phản ánh, kiến nghị về đầu tư dự án nhà nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thư viện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

Kết quả, qua thanh tra, Thanh tra Bộ KH&ĐT đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền gần 5.299 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi về ngân sách trung ương 19,9 tỷ đồng; thu hồi về ngân sách địa phương 2,98 tỷ đồng; giảm trừ khi thanh toán, quyết toán là 16,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh tế hơn 5.259 tỷ đồng.

Đặc biệt, đối với công tác thanh tra các dự án BOT, BT, Thanh tra Bộ KH&ĐT đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền là 3.815 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu về ngân sách trung ương qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ là 13,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác về mặt kinh tế hơn 3.801 tỷ đồng. Còn đối với công tác thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, Thanh tra Bộ KH&ĐT đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền hơn 1.483 tỷ đồng; trong đó, kiến nghị thu về ngân sách trung ương qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ là 6,27 tỷ đồng, thu về ngân sách địa phương là 2,98 tỷ đồng, giảm trừ khi quyết toán là 16,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác về mặt kinh tế gần 1.458 tỷ đồng.

Tuấn Dũng