Kiến nghị xử lý gần 3.800 tỷ đồng qua thanh tra dự án PPP

(BĐT) - Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, năm 2016, Thanh tra Bộ GTVT đã triển khai 53 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Qua thanh tra đã xử lý về tài chính tổng số tiền gần 3.794 tỷ đồng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, chấn chỉnh các sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Cụ thể, đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), qua thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT đã kiến nghị xử lý kinh tế hơn 3.746 tỷ đồng, trong đó giảm trừ giá trị dự án so với hợp đồng BOT đã ký kết là 2.440 tỷ đồng, giảm trừ chi phí trong phương án tài chính là 1.227 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước  14,5 tỷ đồng, yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục rà soát để quyết toán gần 15 tỷ đồng, kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn đối với nhiều dự án BOT.

Đối với các dự án ngành GTVT đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ và ODA, thanh tra Bộ GTVT đã xử lý tài chính hơn 47 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ gần 9 tỷ đồng, giảm trừ giá trị thanh toán hơn 10 tỷ đồng, giảm trừ giá trị dự toán duyệt không đúng 15,6 tỷ đồng, điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư gần 234 tỷ đồng.                

Tuấn Dũng