Kiểm tra nạo vét luồng lạch có tận thu tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác mỏ, nạo vét luồng lạch có yếu tố tận thu vật liệu san lấp, vận chuyển cát, đổ bùn đất trái phép và bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa trên địa bàn.

Việc kiểm tra sẽ được tiến hành liên tục trong 2 năm, thực hiện toàn diện các vấn đề, gồm: kiểm tra giấy phép khai thác mỏ, nạo vét luồng của cấp có thẩm quyền; các phương tiện tham gia khai thác, nạo vét, vận chuyển cát, đổ bùn theo dự án được duyệt...                

Trần Kiên