Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 618 tỷ đồng

(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa cho biết, năm 2016, kết quả xử lý tài chính của các đoàn kiểm toán đến thời điểm 31/12/2016 là 618.609 triệu đồng. 
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm chi đầu tư xây dựng nhiều dự án. Ảnh: Lê Tiên
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm chi đầu tư xây dựng nhiều dự án. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, các đoàn kiểm toán của KTNN đã kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 373.156 triệu đồng; kiến nghị giảm quyết toán, giảm thanh toán 140.631 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2016, các đoàn kiểm toán của KTNN cũng đã kiến nghị hoàn chỉnh thủ tục để quyết toán 103.609 triệu đồng và kiến nghị nộp vào tài khoản tạm giữ, chuyển quyết toán năm sau, giảm dự toán, tăng vốn nhà nước... với tổng số tiền 1.126 triệu đồng.

Đối với kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về xử lý tài chính, hiện KTNN đã thực hiện gần 94.331 triệu đồng, đạt 77,2% số kiến nghị đủ bằng chứng; số chưa thực hiện là hơn 27.784 triệu đồng, chiếm 22,8% số kiến nghị đủ bằng chứng. Đối với kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước, hiện KTNN đã thực hiện hơn 51.382 triệu đồng, đạt 99,9% số kiến nghị đủ bằng chứng; số chưa thực hiện là 18 triệu đồng, chiếm 0,01% số kiến nghị đủ bằng chứng.

Đối với kiến nghị giảm chi đầu tư xây dựng, hiện KTNN đã thực hiện 29.553  triệu đồng, đạt 73,6% số kiến nghị đủ bằng chứng; số chưa thực hiện là gần 10.612 triệu đồng, chiếm 26,4% số kiến nghị đủ  bằng chứng.

Tuấn Dũng