Kiểm soát chặt việc xả thải tại Khu công nghiệp Hòa Trung (Cà Mau)

(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Sở và Tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường duy trì thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, giám sát việc xử lý môi trường nước thải, chất thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Trung. 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước.

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở TN&MT phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc những tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý vận hành Trạm quan trắc tự động trên kênh xáng Lương Thế Trân, do chậm trễ khắc phục các sự cố đã xảy ra, làm gián đoạn việc theo dõi số liệu quan trắc, dẫn đến không kiểm soát được ô nhiễm môi trường trong thời gian dài. Báo cáo kiểm điểm gửi về UBND tỉnh Cà Mau trước ngày 15/8/2017.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã nhận được báo cáo của UBND huyện Đầm Dơi về tình hình nước sông thuộc địa bàn huyện bị ô nhiễm và báo cáo của Sở TN&MT về tình hình hoạt động của Trạm quan trắc nước mặt tại kênh xáng Lương Thế Trân.

Trần Văn