Khoảng 40 khuyến nghị chính sách phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam

(BĐT) - Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) tổ chức ngày 26/11, tại Hà Nội, VEPG đã đưa ra 40 khuyến nghị chính sách quan trọng nhằm phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam.  
VEPG diễn ra ngày 26/11/2018 đã quy tụ hơn 200 đại diện cấp cao, bao gồm các Đại sứ, đại diện khu vực công, tổ chức phát triển, doanh nghiệp tư nhân...
VEPG diễn ra ngày 26/11/2018 đã quy tụ hơn 200 đại diện cấp cao, bao gồm các Đại sứ, đại diện khu vực công, tổ chức phát triển, doanh nghiệp tư nhân...

Các khuyến nghị chính sách tập trung chủ yếu vào 5 lĩnh vực ưu tiên. Đó là: Năng lượng tái tạo; Hiệu quả Năng lượng; Tái cấu trúc ngành Năng lượng; Tiếp cận Năng lượng và Dữ liệu và Thống kê năng lượng.

Đánh giá cao các khuyến nghị này, ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, các khuyến nghị chính sách này rất phù hợp và hữu ích cho việc thảo luận xây dựng chính sách ngành năng lượng của Việt Nam hiện nay.

VEPG được thành lập vào tháng 6/2017 theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và các Đối tác phát triển với mục đích nhằm tăng cường hợp tác giữa các bên, kết nối và phối hợp hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho ngành năng lượng tại Việt Nam. Mục tiêu chung của Nhóm là hướng đến sử dụng hiệu quả hỗ trợ quốc tế cho phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc gia và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia./.

Việt Anh