IFC và Tòa án Nhân dân Tối cao tăng cường thúc đẩy hoạt động trọng tài và hòa giải nhằm cải thiện môi trường kinh doanh

(BĐT) - Ngày 15/12/2017 tại TP.HCM, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế  IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Tòa án Nhân dân Tối cao đã giới thiệu “Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải” dành cho thẩm phán.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sổ tay được biên soạn nhằm giúp các thẩm phán có cách tiếp cận thống nhất và có thể dự đoán khi áp dụng các quy định của pháp luật quốc gia liên quan đến trọng tài và hòa giải, giúp củng cố lòng tin của các nhà đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Việt Nam là thành viên của nhiều điều ước quốc tế về thương mại và đầu tư, và đã tham gia Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài từ năm 1995. Được coi là khuôn khổ pháp lý quốc tế hướng tới hài hòa hóa pháp luật trọng tài quốc tế và tăng cường tính dự đoán trong công nhận và cho thi hành, việc áp dụng công ước của các tòa án quốc gia là tham chiếu quan trọng khi các đối tác nước ngoài cân nhắc việc đầu tư và giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong quá trình thúc đẩy hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã nỗ lực đảm bảo tính nhất quán giữa pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế về giải quyết tranh chấp thương mại.

Cuốn sổ tay này được biên soạn nhằm làm rõ hơn các khái niệm pháp lý và các thuật ngữ chủ chốt áp dụng trong lĩnh vực trọng tài và hòa giải. Sổ tay cũng lý giải các khái niệm quan trọng làm nền tảng cho việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thay thế. Bên cạnh đó, sổ tay cũng chỉ ra cách thức áp dụng pháp luật trọng tài một cách thống nhất. Đồng thời, nó cũng đưa ra ví dụ để giúp các thẩm phán tham khảo từ thực tiễn của các nước khác đã giải quyết những vụ việc tương tự.

Được giới thiệu tới các thẩm phán ba miền Bắc, Trung và Nam, sổ tay sẽ là một tài liệu tham khảo thống nhất giúp các thẩm phán áp dụng pháp luật một cách nhất quán trong toàn bộ hệ thống tòa án khi giải quyết các vấn đề về trọng tài và các quy định mới có liên quan của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Bộ luật này được ban hành nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa khuôn khổ pháp luật và thể chế của Việt Nam với quy định của Công ước New York.

Được biên soạn với sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), sổ tay sẽ là bước tiến quan trọng để Việt Nam trở thành điểm đến đáng tin cậy cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư, khi mà các quyền của nhà đầu tư được tôn trọng và được thực thi công bằng.

Ngô Ngãi