HoREA kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đấu thầu cho dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

(BĐT) - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thường trực Thành ủy TP.HCM, Thường trực UBND TP.HCM, Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, Bộ Công thương, Sở Công thương TP.HCM về việc Góp ý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).
Cần bổ sung một số quy định để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu, lựa chọn chủ đầu tư dự án bất động sản…phải thông qua hình thức đấu giá đất; đấu thầu công khai, rộng rãi. Ảnh: Tường Lâm
Cần bổ sung một số quy định để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu, lựa chọn chủ đầu tư dự án bất động sản…phải thông qua hình thức đấu giá đất; đấu thầu công khai, rộng rãi. Ảnh: Tường Lâm

HoREA cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh năm 2004 là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay, để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của nước ta, và góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Cụ thể, về quy định "Thỏa thuận thông đồng trong đấu thầu" tại Khoản 4 Điều 11 dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) có sự khác biệt về thuật ngữ với quy định về "thông thầu" tại Khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu. Vì vậy, HoREA đề nghị nên sử dụng khái niệm "thông thầu" với nội hàm như đã quy định tại Khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu để đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường được quy định tại Khoản 2 Điều 12 dự thảo Luật; và đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể được quy định tại Điều 13 dự thảo Luật; HoREA nhận thấy cụm từ "một cách đáng kể" nếu không được định lượng, hoặc quy định các tiêu chí để đánh giá tính chất "một cách đáng kể" thì sẽ khó áp dụng trên thực tế. Cho nên, Hiệp hội đề nghị dự thảo Luật bổ sung nội dung giao quyền cho Chính phủ quy định chi tiết thế nào là hành vi gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.

Tương tự, về hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định tại Chương VI dự thảo Luật, Hiệp hội nhận thấy điều quan trọng là cần quy định các tiêu chí xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bởi vì trên thực tế có rất nhiều loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh cụ thể. Do vậy, Hiệp hội đề nghị dự thảo Luật cần quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm, và giao cho Chính phủ quy định các biện pháp chế tài nếu đối tượng vi phạm các điều cấm này. Riêng tại Khoản 5 Điều 46 dự thảo Luật "Lôi kéo khách hàng bất chính" về cấu trúc văn phạm chưa chuẩn, Hiệp hội đề nghị chỉnh lại "Có hành vi bất chính nhằm lôi kéo khách hàng" thì phù hợp hơn.

Đặc biệt, đối với thị trường bất động sản, dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) cần bổ sung một số quy định để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu, lựa chọn chủ đầu tư dự án bất động sản, kể cả thông qua các hình thức: Xây dựng - chuyển giao (BT); Xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT); Hợp tác công - tư (PPP) phải thông qua hình thức đấu giá đất; đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn chủ đầu tư bằng hình thức đấu thầu công khai, rộng rãi. Các trường hợp chỉ định nhà thầu, chỉ định nhà đầu tư chỉ được thực hiện trong những trường hợp đặc biệt theo quy định của Luật Đấu thầu, để khắc phục tình trạng chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư một cách tràn lan, nhất là đối với các công trình - dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa, gây tác động xấu đến môi trường kinh doanh, sự minh bạch, tính cạnh tranh.

Gia An