Hoàn chỉnh các nội dung về đất đai cổ phần hóa trước ngày 20/5

(BĐT) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có công văn yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện một số nội dung về vấn đề đất đai trong cổ phần hóa để trình Chính phủ trước ngày 20/5.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện một số nội dung về đất đai trong cổ phần hóa. Ảnh: Lê Tiên
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện một số nội dung về đất đai trong cổ phần hóa. Ảnh: Lê Tiên

Nội dung này được nêu tại Công văn 3980/VPCP-ĐMDN về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội vừa được Văn Phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính.

Tại công văn này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng; căn cứ để xử lý trong trường hợp thu hồi, đấu giá, nhưng doanh nghiệp đang sở hữu tài sản trên đất không trúng đấu giá. Trường hợp có sự khác nhau giữa Nghị quyết của Quốc hội và Luật Đất đai, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính rà soát Chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ "xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai" (cho thuê đất/xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa/căn cứ tính tiền bồi thường...).

Đồng thời, xác định rõ hơn đối tượng "các doanh nghiệp cổ phần hóa còn lại" (doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất hay doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, doanh nghiệp có vốn nhà nước hay doanh nghiệp là công ty con của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước).

Bên cạnh đó, rà soát theo quy định của pháp luật về đất đai đối với nội dung "trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì kiên quyết tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật".

Xuân Yến