Hình phạt của 51 bị cáo trong vụ OceanBank

Mức án cao nhất là tử hình, thấp nhất là 24 tháng cải tạo không giam giữ.
TT Họ tên Chức vụ Tội danh Mức ánVKS đề nghị Mức án toà tuyên
1 Hà Văn Thắm (45 tuổi) Cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank Tham ô tài sản Chung thân Chung thân
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 19-20 năm 19 năm
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 20 năm 20 năm
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 18-20 năm 18 năm
2 Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi) Cựu tổng giám đốc Oceanbank Tham ô tài sản Tử hình Tử hình
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Chung thân Chung thân
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 16-18 năm 17 năm
3 Nguyễn Minh Thu (44 tuổi) Cựu tổng giám đốc – chủ tịch HĐQT Oceanbank Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 10-12 năm 9 năm
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 14-15 năm 13 năm
4 Nguyễn Văn Hoàn (40 tuổi) Cựu phó Tổng giám đốc Oceanbank Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 10-12 10 năm
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 10-12 12 năm
5 Lê Thị Thu Thuỷ (40 tuổi) Cựu phó tổng giám đốc Oceanbank Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 11-12 6 năm
6 Vũ Thị Thuỳ Dương (37 tuổi) Cựu giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước Oceanbank Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 9-10 năm 4 năm
7 Nguyễn Thị Nga (37 tuổi) Cựu kế toán trưởng Oceanbank Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 7-8 năm 42 tháng
8 Nguyễn Hoài Nam (40 tuổi) Cựu giám đốc khối nguồn vốn Cố ý làm trái quy định của nhà nước vế quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 6-7 năm 42 tháng
9 Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi) Cựu giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Oceanbank Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 5-6 năm 36 tháng
10 Đỗ Đại Khôi Trang (41 tuổi) Cựu giám đốc khối khách hàng cá nhân Oceanbank Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 6-7 năm 36 tháng
11 Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi) Cựu phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 3-4 năm 36 tháng
Nhóm 34 Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
12 Lê Tuấn Anh (41 tuổi) Chi nhánh Thăng Long 36-42 tháng 36 tháng tù treo
13 Nguyễn Thị Kiều Liên (39 tuổi) Chi nhánh Vũng Tàu 36-42 tháng 30 tháng tù treo
14 Nguyễn Minh Đạo (48 tuổi) Chi nhánh Hà Nội 36-42 tháng 28 tháng tù treo
15 Trần Thị Thu Hương (43 tuổi) Chi nhánh Hải Dương 36-42 tháng 24 tháng tù treo
16 Hoàng Bích Vân (42 tuổi) Chi nhánh TP HCM 36-42 tháng 24 tháng tù treo
17 Nguyễn Quốc Chiến (45 tuổi) Chi nhánh Sài Gòn 36-42 tháng 24 tháng tù treo
18 Phạm Đình Yên (43 tuổi) Phòng giao dịch Đào Duy Anh 30-36 tháng treo 22 tháng tù treo
19 Ngô Hải Nam (43 tuổi) Chi nhánh Quảng Ninh 30-36 tháng tù treo 22 tháng tù treo
20 Phann Thị Tú Anh (53 tuổi) Chi nhánh Quảng Ngãi 30-36 tháng tù treo 22 tháng tù treo
21 Lê Quỳnh An (45 tuổi) Chi nhánh Vinh 30-36 tháng tù treo 22 tháng tù treo
22 Nguyễn Hồng Quân (52 tuổi) Chi nhánh Cà Mau 30-36 tháng tùtreo 18 tháng tù treo
23 Nguyễn Trà My (36 tuổi) Chi nhánh Thăng Long 30-36 tháng tù treo 30 tháng tù treo
24 Nguyễn Xuân Sơn (40 tuổi) Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi (nay là Lý Thường Kiệt) 24-30 tháng tù treo 20 tháng tù treo
25 Mai Văn Cường (43 tuổi) Chi nhánh Hải Phòng 24-30 tháng tù treo 20 tháng tù treo
26 Tạ Hoàng Phương (53 tuổi) Chi nhánh Khánh Hoà 24-30 tháng tù treo 20 tháng tù treo
27 Nguyễn Văn Đức (41 tuổi) Chi nhánh Thanh Hoá 24-30 tháng tù treo 20 tháng tù treo
28 Lê Vũ Thuỷ (42 tuổi) Chi nhánh Bình Dương 24-30 tháng tù treo 20 tháng tù treo
29 Trần Thị Thiên Ngân (40 tuổi) Chi nhánh Đà Nẵng 24-30 tháng tù treo 20 tháng tù treo
30 Lê Bảo Kiên (41 tuổi) Phòng giao dịch Hoàn Kiếm (HN) 24-30 tháng tù treo 20 tháng tù treo
31 Phan Thị Lan (56 tuổi) Chi nhánh Hà Tĩnh 24-30 tháng tù treo 20 tháng tù treo
32 Bùi Đức Quỳnh (41 tuổi) Chi nhánh Đồng Nai 24-30 tháng tù treo 20 tháng tù treo
33 Ngô Hoàng Long (37 tuổi) Phòng giao dịch Âu Cơ (Hà Nội) 24-30 tháng tù treo 18 tháng tù treo
34 Nguyễn Thị Bình Phương (62 tuổi) Chi nhánh Cà Mau 24-30 tháng tù treo 18 tháng tù treo
35 Lưu Hồng Văn (42 tuổi) Phòng giao dịch Hà Đông (Hà Nội) 24-30 tháng tù treo 18 tháng tù treo
36 Nguyễn Văn Chai (53 tuổi) Chi nhánh Bắc Giang 24-30 tháng tù treo 18 tháng tù treo
37 Hoàng Phương Nga (41 tuổi) Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM) 24-30 tháng tù treo 18 tháng tù treo
38 Nguyễn Lưu Nam (41 tuổi) Chi nhánh Quy Nhơn 24-30 tháng tù treo 18 tháng tù treo
39 Nguyễn Viết Hiền (38 tuổi) Phòng giao dịc Âu Cơ (HN) 24-30 tháng tù treo 18 tháng tù treo
40 Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi) Chi nhánh Cần Thơ 24-30 tháng tù treo 24 tháng cải tạo không giam giữ
41 Đỗ Quốc Trình (38 tuổi) Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM) 24-30 tháng tù treo 24 tháng cải tạo không giam giữ
42 Trịnh Xuân Hà (36 tuổi) Phòng giao dịch Long Biên (HN) 24-30 tháng tù treo 24 tháng cải tạo không giam giữ
43 Trần Anh Thiết (41 tuổi) Chi nhánh Hà Nội 18-24 tháng tù treo 18 tháng tù treo
44 Nguyễn Thị Loan (38 tuổi) Phòng giao dịch Trung Yên (HN) 18-24 tháng tù treo 18 tháng tù treo
45 Nguyễn Phan Trung Kiên (35 tuổi) Phòng giao dịch Đông Đô (HN) 18-24 tháng tù treo 24 tháng cải tạo không giam giữ
46 Nguyễn Việt Hà (43 tuổi) Chi nhánh Thái Bình 18-24tháng tù treo 24 tháng cải tạo không giam giữ
47 Hoàng Thị Hồng Tứ (34 tuổi) Cựu chủ tịch HĐQT công ty BSC Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản 30-36 tháng 36 tháng tù treo
48 Phạm Hoàng Giang (42 tuổi) Cựu tổng giám đốc công ty BSC Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 8-9 năm 4 năm
49 Phạm Công Danh (52 tuổi) Cựu chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 16-17 năm 14 năm
50 Trần Văn Bình (51 tuổi) Cựu tổng giám đốc công ty Trung Dung Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 5-6 năm 4 năm
51 Hứa Thị Phấn (70 tuổi) Cựu chủ tịch HĐQT công ty Phú Mỹ Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 17-18 năm 17 năm


VnExpress