Hải quan kiến nghị xử lý hơn 192 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra

(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ đầu năm đến giữa tháng 9/2019, toàn ngành đã tiến hành 247 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã yêu cầu truy thu và xử phạt số tiền hơn 192,84 tỷ đồng. Trong đó số tiền thuế truy thu hơn 168, 28 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 24,56 tỷ đồng, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước hơn 129,45 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Riêng trong quý III, toàn ngành đã tiến hành 115 cuộc thanh tra, trong đó 52 cuộc thanh tra chuyên ngành và 63 cuộc kiểm tra nội bộ. Qua đó, đã yêu cầu truy thu và xử phạt hơn 71,62 tỷ đồng.

 

Xuân Yến