Hà Nội: Kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Thành phố yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an Thành phố cùng UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi theo quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND Thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 12/2018.

 

Trung Hiếu