Góp ý Thông tư lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất

(BĐT) - Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời thầu (HSMT) lựa chọn nhà đầu tư (LCNĐT) thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc ban hành thông tư này là nhằm hướng dẫn Khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thay thế nội dung về LCNĐT quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT ngày 16/4/2009 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn LCNĐT thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Về kết cấu, Dự thảo Thông tư có 5 Điều và 2 Mẫu HSMST LCNĐT thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Mẫu số 01) và Mẫu HSMT LCNĐT thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Mẫu số 02).

Theo Dự thảo Thông tư, Mẫu số 01 áp dụng cho dự án đầu tư có tổng chi phí thực hiện dự án từ 120 tỷ đồng trở lên. Mẫu số 02 áp dụng cho dự án đầu tư có sử dụng đất đã thực hiện quá trình sơ tuyển.

Thanh Tú