Dừng nhập khẩu nhựa phế liệu sau năm 2024

(BĐT) - Nhựa phế liệu chỉ được nhập khẩu làm làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian đến hết ngày 31/12/2024.
Các bộ, ngành liên quan cùng vào cuộc xử lý phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng. Ảnh minh họa: Internet
Các bộ, ngành liên quan cùng vào cuộc xử lý phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại các cảng. Ảnh minh họa: Internet

Đó là Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản 2227/VPCP-KTTH vừa được ban hành về việc xử lý phế liệu nhập khẩu (NK) đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương thành lập Tổ công tác liên ngành (Bộ Tài chính là tổ trưởng) để xử lý phế liệu NK đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước, theo đúng quy định tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và các quy định pháp luật có liên quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai trong tháng 3/2019.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai các nội dung tại Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019.

Trước đó, tại Nghị quyết 09/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường không trực tiếp kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu NK; khẩn trương triển khai thực hiện công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bãi bỏ các quy định pháp luật bất cập, không phù hợp liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu NK sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, sở tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu NK để sản xuất các sản phẩm trung gian: phôi kim loại, hạt nhựa, sản phẩm nhựa tái chế thương phẩm nếu đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Riêng đối với nhựa phế liệu, chỉ được NK làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian nêu trên đến hết ngày 31/12/2024.

Xuân Yến