Dự án Đường 5 kéo dài: Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra

(BĐT) - Gần 3 năm kể từ khi có kết luận thanh tra về Dự án Đường 5 kéo dài, đoạn cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long, UBND TP. Hà Nội vẫn chưa thực hiện dứt điểm các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ (TTCP) tại Kết luận thanh tra số 3860/KL-TTCP ngày 25/12/2015 về dự án này.
UBND TP. Hà Nội chưa hoàn thành việc nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu, chưa tiến hành kiểm toán để phục vụ công tác quyết toán dự án đầu tư
UBND TP. Hà Nội chưa hoàn thành việc nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu, chưa tiến hành kiểm toán để phục vụ công tác quyết toán dự án đầu tư

Mới chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm

TTCP vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 3860/KL-TTCP ngày 25/12/2015 về Dự án Đường 5 kéo dài, đoạn cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long, TP. Hà Nội.

TTCP cho biết, UBND TP. Hà Nội đã có các văn bản chỉ đạo các sở, ngành chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng nói chung liên quan đến quản lý giá thành, tiến độ và trình tự thủ tục đầu tư; chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu xây lắp, tư vấn làm rõ nguyên nhân để hoàn chỉnh hồ sơ phê duyệt lại dự toán các gói thầu, tổng hợp và phê duyệt tổng dự toán để phê duyệt lại tổng mức đầu tư.

Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn - chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội) đã yêu cầu các nhà thầu phân khai khối lượng, lập lại dự toán điều chỉnh đúng theo khối lượng nghiệm thu, cắt giảm giá trị có trong hợp đồng nhưng thực tế không thi công, trên cơ sở đó lập hồ sơ quyết toán, đồng thời lên kế hoạch mời kiểm toán quyết toán dự toán.

Liên quan đến xử lý trách nhiệm, Chủ đầu tư đã kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc lập, thẩm định Dự án, điều chỉnh Dự án đầu tư; lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng thi công, nghiệm thu; tạm ứng, thanh toán, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tập thể Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn và 15 cá nhân nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tư vấn thiết kế lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình (Tổng công ty Tư vấn thiết kế công trình giao thông vận tải - TEDI) đã họp kiểm điểm rút kinh nghiệm với tập thể Tổng công ty và 4 cá nhân liên quan đến những tồn tại trong công tác khảo sát, lập dự án, lập tổng mức đầu tư, thiết kế, lập tổng dự toán Dự án.

Nhà thầu chính - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - CTCP đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của nhà thầu chính liên quan đến những tồn tại trong việc thực hiện Gói thầu số 13. Tập thể ban lãnh đạo CIENCO 1 và các đơn vị tham gia thi công, cá nhân đã tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với những kiến nghị về kinh tế, Chủ đầu tư đã thực hiện giảm trừ 162,630 tỷ đồng giá trị chênh lệch khối lượng theo bản vẽ thi công và khối lượng hợp đồng của 3 gói thầu (số 9, 10 và 12). Với các gói thầu còn lại, Chủ đầu tư đã cùng tư vấn giám sát xác định được giá trị giảm trừ giá trị chênh lệch khối lượng nghiệm thu hoàn thành gói thầu và khối lượng hợp đồng của 9 gói thầu với tổng số tiền là 212,511 tỷ đồng.

Nhiều nội dung chưa thực hiện

TTCP nêu rõ, còn một số nội dung kết luận, kiến nghị chưa được UBND TP. Hà Nội thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

UBND Thành phố chưa có báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố, cá nhân, tập thể (các thời kỳ) liên quan trong chỉ đạo, quản lý theo phân công, phân cấp trong cả quá trình triển khai Dự án; tăng tổng mức đầu tư, gây lãng phí ngân sách nhà nước, hiệu quả đầu tư thấp.

Hà Nội cũng chưa hoàn thành việc nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu; chưa tiến hành kiểm toán để phục vụ công tác quyết toán Dự án đầu tư.

Liên quan đến kiến nghị xử lý kinh tế, TP. Hà Nội chưa thực hiện xong việc giảm trừ thanh, quyết toán đối với việc điều chỉnh dự toán theo tiến độ và mặt bằng thi công ở 2 gói thầu số tiền là 8,584 tỷ đồng; chưa thực hiện xong việc giảm trừ 2,038 tỷ đồng chênh giảm cấp phối bê tông nhựa của 3 gói thầu (số 12, 14 và 15A); chưa điều chỉnh giảm dự toán số tiền 4,711 tỷ đồng (các gói thầu số 1, số 17A và số 17B); chưa thực hiện xong việc thu hồi số tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định là 38,324 tỷ đồng (gồm Nhà máy Z133, T504 thuộc Bộ Quốc phòng, UBND phường Thượng Thanh); chưa thực hiện xong việc giảm trừ số tiền còn lại 15,187 tỷ đồng đối với Gói thầu số 12.

Đối với Gói thầu số 13, TP. Hà Nội chưa thực hiện xong kiến nghị của Thanh tra TP. Hà Nội kiến nghị Chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện giảm trừ khi quyết toán Gói thầu số 13 số tiền 20,193 tỷ đồng do lỗi chậm thi công của nhà thầu CIENCO 1.

Căn cứ kết quả kiểm tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội thực hiện dứt điểm nội dung kiến nghị chưa thực hiện xong nêu trên.

Đến thời điểm thanh tra, ngày 25/12/2015, tất cả các gói thầu thuộc Dự án Đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long đều chưa hoàn thành, chậm tiến độ đến 6 năm. Tổng mức đầu tư được UBND TP. Hà Nội phê duyệt điều chỉnh lên đến 6.661 tỷ đồng, tăng 3.130 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu.

TTCP kết luận, công tác quản lý đầu tư xây dựng Dự án đã bộc lộ nhiều sai phạm. Tổng số sai phạm về kinh tế bị TTCP kiến nghị xử lý lên đến 657 tỷ đồng.

Hải Bình