Điều chỉnh, bổ sung hàng loạt cuộc thanh tra

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa đã quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ.
Việc chấp hành quy định pháp luật trong bảo trì công trình đường bộ nằm trong diện bổ sung thanh tra. Ảnh: O.H
Việc chấp hành quy định pháp luật trong bảo trì công trình đường bộ nằm trong diện bổ sung thanh tra. Ảnh: O.H

Bộ GTVT bổ sung 6 cuộc thanh tra hành chính bao gồm: Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư xây dựng (thời kỳ 2014-2016); Thanh tra chuyên đề công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác thu phí và khai thác đối với các dự án hoàn thành theo hình thức PPP; Thanh tra trách nhiệm của các chủ thể trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án BOT giai đoạn đầu tư xây dựng chuẩn bị đưa vào khai thác hoặc chưa quyết toán; Thanh tra trách nhiệm về huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng; Thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và Thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, 3 cuộc thanh tra chuyên ngành cũng được bổ sung liên quan đến lĩnh vực: Chấp hành quy định pháp luật trong bảo trì công trình đường bộ; chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và công tác đào tạo, thi, cấp đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, phương tiện thủy.

Ngoài ra, các cuộc thanh tra do Cục Hàng hải chủ trì thì một cuộc được chuyển sang kế hoạch năm 2018, một cuộc không thực hiện và bổ sung một cuộc về kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Cuộc kiểm tra còn lại do Cục Đường thủy Việt Nam thực hiện về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký phương tiện thủy nội địa và đào tạo thuyền viên đối với 2 Sở GTVT thuộc phía Bắc và phía Nam sẽ được chuyển sang kế hoạch năm 2018.

Báo Thanh tra