Đề xuất bỏ 6 quy định liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất với Bộ Tư pháp (đơn vị thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh) không quy định là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với 6 quy định liên quan đến một số ngành, nghề.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, thứ nhất là quy định về chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014. Thứ hai là quy định về điều kiện năng lực đối với bộ máy nhân lực vận hành thiết bị công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng tại Thông tư số 11/2007/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. Thứ ba là quy định về điều kiện công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Thứ tư là quy định về điều kiện của cán bộ làm công tác bảo hộ lao động tại Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị ngành xây dựng. Thứ năm là quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập nhiệm vụ và đồ án thiết kế đô thị riêng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị. Thứ sáu là quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng tại Thông tư 18/2014/TT-BQP.

Phan Ngọc