Đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

(BĐT) - Tại phiên họp toàn thể lần thứ 11, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thẩm tra đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.
Toàn cảnh phiên họp toàn thể lần thứ 11 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Dương Giang
Toàn cảnh phiên họp toàn thể lần thứ 11 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Dương Giang

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Pháp luật thống nhất phương án điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội thông qua 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 11 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội thông qua 15 dự án luật và cho ý kiến 5 dự án. Bên cạnh đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 bổ sung dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế môi trường.

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 sẽ gồm 15 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết. Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 7 trình Quốc hội thông qua 5 dự án (đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6) và 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 7 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ 8, trình Quốc hội thông qua 7 luật và cho ý kiến 3 dự án luật.

Ủy ban Pháp luật đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đầu tư nguồn lực thỏa đáng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng luật.

Chính phủ cần dành nhiều thời gian hơn cho việc thảo luận mỗi dự án; lãnh đạo các bộ, cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo sớm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; bảo đảm dự án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được chuẩn bị kỹ cả về nội dung và kỹ thuật văn bản.  

Hoàng Minh