Đấu thầu hình thức tại Sóc Trăng

(BĐT) - Thông báo Kết luận thanh tra số 2415/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố mới đây đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2010 - 2014. 
Chùa Dơi - nơi chính quyền Sóc Trăng để doanh nghiệp mượn hơn 8000 m2 đất sai quy định. Ảnh: Tiến Quang
Chùa Dơi - nơi chính quyền Sóc Trăng để doanh nghiệp mượn hơn 8000 m2 đất sai quy định. Ảnh: Tiến Quang

Một trong những sai phạm đáng chú ý là việc điều chỉnh tổng mức đầu tư sai quy định của 20/20 dự án trong diện thanh tra, do UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư sai hơn 71 tỷ đồng

Theo TTCP, số lượng công trình, dự án mà cơ quan này trực tiếp kiểm tra chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các công trình, dự án mà tỉnh Sóc Trăng đã triển khai trong giai đoạn 2010 - 2014. Tuy nhiên, những hạn chế, sai phạm và vi phạm phát hiện qua thanh tra đã cho thấy những yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB tại địa phương này.

Cụ thể, những hạn chế, sai phạm được TTCP chỉ ra là: quyết định đầu tư không đúng quy định của Nhà nước hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại 3 dự án); phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư sai quy định tại các dự án do UBND Tỉnh phê duyệt (20/20 dự án trong diện thanh tra). Đặc biệt, TTCP chỉ rõ, công tác đấu thầu còn mang tính hình thức hoặc còn nhiều sai sót tại phần lớn các công trình, dự án chọn hình thức đấu thầu; các đơn vị tư vấn như khảo sát, thiết kế, giám sát… chưa đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm nên không thực hiện đúng, đủ các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng tư vấn. “Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác XDCB”,  TTCP xác định.

Ngoài ra, theo TTCP, trong quá trình thi công, các chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu tuy có bám sát các quy định của Nhà nước về quản lý công trình XDCB, nhưng phần lớn chỉ mang tính hình thức, không có nhiều tác dụng trong quản lý công trình xây dựng.

“Tổng số tiền sai phạm tại các dự án được kiểm tra là hơn 75,6 tỷ đồng. Trong đó có hơn 4,2 tỷ đồng sai phạm do thiếu khối lượng, không thi công, thanh quyết toán sai quy định cần phải truy thu và hơn 71,4 tỷ đồng do các cơ quan chức năng của Tỉnh đề nghị, phê duyệt tăng tổng mức đầu tư sai quy định cần phải kiểm tra, xử lý phê duyệt lại theo đúng quy định tại thời điểm” – TTCP chỉ rõ sai phạm.

Căn cứ kết quả thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng chấn chỉnh ngay việc quyết định đầu tư, phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư, công tác đấu thầu và xét thầu; chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án đã để xảy ra sai phạm tại các công trình, dự án được thanh tra. Đồng thời, cơ quan thanh tra yêu cầu UBND tỉnh Sóc Trăng lựa chọn những đơn vị tư vấn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm để tư vấn, giám sát những công trình, dự án của Tỉnh.

Tùy tiện giao đất, cho thuê đất

Thành phố Sóc Trăng để Chùa Dơi cho Công ty Satraco mượn hơn 8.188,1 m2 đất; thị xã Vĩnh Châu giao đất sai đối tượng, không thu tiền sử dụng đất đối với 32 hộ tại Dự án Hải Ngư.
Liên quan đến quản lý, sử dụng đất, TTCP nhận xét, công tác lập, thẩm định, xây dựng và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Sóc Trăng và các huyện, thị giai đoạn 2010 - 2013 diễn ra rất chậm, không đúng với quy định của Luật Đất đai. Trong thời gian này, tỉnh Sóc Trăng không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Từ năm 2014, Tỉnh mới bắt đầu thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, tuy nhiên, ngay cả khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, thì nhiều địa phương trong Tỉnh vẫn không bám sát quy hoạch, kế hoạch được duyệt để thực hiện quản lý, sử dụng đất. Chất lượng quy hoạch cũng được đánh giá là chưa cao, chưa sát với tình hình phát triển của địa phương.

Đáng chú ý, theo TTCP, một số nơi chưa thực hiện tốt công tác quản lý đất, giao đất, cho thuê đất. Cụ thể, thành phố Sóc Trăng để Chùa Dơi cho Công ty Satraco mượn hơn 8.188,1 m2 đất; thị xã Vĩnh Châu giao đất sai đối tượng, không thu tiền sử dụng đất đối với 32 hộ tại Dự án Hải Ngư.

Về vấn đề này, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Chùa Dơi, trong đó có việc cho Công ty Satraco mượn diện tích 8.188,1 m2 để tạo cảnh quan – theo Biên bản tự nguyện thỏa thuận ngày 20/11/2013. Nếu Chùa Dơi không có nhu cầu sử dụng đất thì Nhà nước cần quản lý để sử dụng có hiệu quả hơn.

Đối với việc UBND thị xã Vĩnh Châu tùy tiện giao cấp đất không đúng đối tượng cho 32 hộ dân nói trên và không thu tiền các hộ này (với diện tích hơn 4.000 m2), TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng xử lý trách nhiệm và truy thu số tiền phải nộp theo quy định.

Kiến nghị xử lý về kinh tế đối với mảng tài chính đất đai, cơ quan thanh tra quyết định thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của TTCP số tiền hơn 22,3 tỷ đồng; giao UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét, xử lý trách nhiệm những cơ quan, đơn vị liên quan làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Bích Khánh