Công trình cấp nước sạch tại Lương Tài, Bắc Ninh: Yêu cầu giảm giá xây dựng hơn 2,7 tỷ đồng

(BĐT) - Kết luận kiểm tra của Sở Xây dựng Bắc Ninh về công tác quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sạch tập trung cụm xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình triển khai công trình này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sạch tập trung cụm xã Quảng Phú, huyện Lương Tài có tổng mức đầu tư là hơn 159 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư cho các hạng mục được phê duyệt năm 2013 là hơn 44,5 tỷ đồng; giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư cho các hạng mục công trình mở rộng, bổ sung hơn 115 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, Sở Xây dựng Bắc Ninh phát hiện, chủ đầu tư Dự án là Công ty Phú Quang còn sai sót trong quản lý chất lượng thiết kế, thi công; nhà thầu tư vấn quản lý dự án là Công ty Xây dựng Vượng Yến thiếu kiểm tra, giám sát các nhà thầu dẫn đến các sai sót; nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng là Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư xây dựng Bắc Việt chưa thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, hồ sơ thiết kế còn sai sót. Bên cạnh đó, nhà thầu thẩm tra thiết kế là Trung tâm Kiểm định chất lượng và KTXD không phát hiện được sai sót của hồ sơ thiết kế. Nhà thầu giám sát thi công giai đoạn 1 của Dự án là Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thành Công thì chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Cụ thể hơn về những sai phạm, Sở Xây dựng Bắc Ninh chỉ rõ, qua kiểm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công còn phát hiện những sai sót như: các tuyến ống truyền tải, phân phối và các tuyến ống dịch vụ theo thiết kế có chiều dài gấp 1,1 lần so với kết quả khảo sát địa hình và thực tế thi công. Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng công trình thì phát hiện nhà thầu tư vấn thiết kế chưa cung cấp văn bản cử cán bộ tham gia giám sát theo quy định. Đặc biệt, hồ sơ thi công, nghiệm thu của chủ đầu tư và các nhà thầu còn thiết sót khi tại phần công việc trong giai đoạn 1, nghiệm thu loại vật liệu đắp hoàn trả chưa đúng thiết kế; một số tuyến theo thiết kế là đắp cát, nhưng qua kiểm tra phát hiện đã chuyển thành… đắp đất.

Liên quan đến chi phí xây dựng công trình, Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, trong giai đoạn 1 của Dự án, chi phí xây dựng phê duyệt sai và cần phải giảm là 2,7 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm là do chiều dài tuyến ống thiết kế lớn hơn 1,1 lần so với chiều dài tuyến ống theo kết quả khảo sát địa hình.

Trước những sai sót bị phát hiện qua kiểm tra, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã yêu cầu chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm giá trị dự toán xây dựng giai đoạn 1 của Dự án hơn 2,7 tỷ đồng.           

Bích Khánh