Cơ sở lưu trú du lịch sẽ chịu tác động mạnh nhất từ việc điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện

(BĐT) - Chiều ngày 15/11, Bộ Công Thương có văn bản giải đáp một số thắc mắc liên quan đến Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá  bán lẻ điện trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-CP đang được Bộ này xây dựng.
Bộ Công Thương khẳng định, kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Tường Lâm
Bộ Công Thương khẳng định, kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Tường Lâm

Tại văn bản này, Bộ Công Thương khẳng định, kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tác động của các phương án đề xuất tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước là không đáng kể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về lý do chính cần xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Công Thương cho biết, sau 3 năm thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg đã đem lại hiệu quả cao trong công tác điều hành giá bán điện. Việc kết hợp đồng bộ cơ chế điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và các cơ chế kiểm tra, giám sát đã tạo ra một cơ chế quản lý, điều hành giá bán điện ngày càng minh bạch và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ngày 17/1/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong đó có nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách “điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất”. Hơn nữa, trong  thời gian qua một số văn bản pháp lý đã ban hành đòi hỏi cần thiết rà soát để điều chỉnh cơ cấu biểu giá phù hợp với các văn bản pháp lý đã ban hành. Cùng với đó, sau thời gian thực hiện cơ cấu biểu giá quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, cần thiết phải có các rà soát, đánh giá việc thực hiện để có các điều chỉnh cần thiết phù hợp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện cũng như phù hợp với sự phát triển trong kỹ thuật đo đếm điện năng.

“Do vậy, việc rà soát để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán điện là cần thiết”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Bộ cũng nhấn mạnh 3 nguyên tắc trong xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Thứ nhất là tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành như Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản pháp luật có liên quan. Thứ hai là kế thừa các nội dung phù hợp của Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Đặc biệt tiếp tục rút kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội và khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia. Thứ ba là không làm thay đổi quá lớn trong cơ cấu nhóm khách hàng sử dụng điện cũng như trong cơ cấu biểu giá.

Giải đáp về đối tượng sẽ chịu tác động lớn nhất trong lần thay đổi cơ cấu biểu giá điện lần này, Bộ Công Thương thông tin, theo Dự thảo, đối tượng khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ chịu tác động mạnh nhất. “Hiện giá bán điện hiện đang áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch là giá bán điện kinh doanh ở mức cao hơn so với giá bán điện cho sản xuất”, văn bản nêu rõ. Cũng theo văn bản này, để tiếp tục thực hiện chính sách an sinh - xã hội của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng, Bộ  Công Thương cho hay, trong thời gian tới cần thiết phải rà soát, cập nhật các chính sách liên quan đến hộ chính sách xã hội được hưởng hỗ trợ tiền điện quy định tại dự thảo Quyết định sửa đổi tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg.

Việt Anh