Bộ KH&ĐT lấy ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PPP

(BĐT) - Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức nghiên cứu và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Bộ hồ sơ hoàn chỉnh đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&ĐT để lấy ý kiến rộng rãi.
Xây dựng Luật PPP là một trong những điều kiện quan trọng để thu hút, hấp dẫn được các nhà đầu tư tư nhân. Ảnh: Lê Tiên
Xây dựng Luật PPP là một trong những điều kiện quan trọng để thu hút, hấp dẫn được các nhà đầu tư tư nhân. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, việc xây dựng được khung pháp lý duy nhất không chịu ảnh hưởng và bị điều chỉnh bởi các luật khác và cao nhất nhằm hạn chế rủi ro thay đổi chính sách là một trong những điều kiện quan trọng để thu hút, hấp dẫn được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tới đầu tư theo mô hình PPP tại nước ta. 

Mục tiêu xây dựng Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về thu hút nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia; nâng cấp các quy định tại Nghị định hiện hành nhằm nâng cao cơ sở pháp lý của các quy định, xử lý các nội dung chồng chéo giữa các luật và bổ sung các quy định còn thiếu.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả đầu tư theo hình thức PPP, gắn với trách nhiệm của các bên có liên quan bao gồm bộ, ngành và địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà đầu tư; doanh nghiệp dự án; ngân hàng, tổ chức tín dụng và cơ quan hậu kiểm.

Minh Thư

Tin liên quan