Bộ KH&CN: Thanh tra, kiểm tra tại 56 cơ sở

6 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 56 cơ sở đã phát hiện và xử phạt trên 69 triệu đồng.
Thanh tra Bộ KH&CN đã phối hợp mở nhiều lớp tập huấn về nghiệp vụ thanh tra chuyên đề cho Sở KH&CN trong 6 tháng qua. Ảnh: ND
Thanh tra Bộ KH&CN đã phối hợp mở nhiều lớp tập huấn về nghiệp vụ thanh tra chuyên đề cho Sở KH&CN trong 6 tháng qua. Ảnh: ND
Trong 6 tháng qua, Thanh tra Bộ KH&CN đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành 34 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 56 cơ sở. Qua thanh tra đã phát hiện và xử phạt 7 cơ sở vi phạm với số tiền trên 69 triệu đồng. Ban hành kết luận thanh tra đối với 11 cơ sở đối với các lĩnh vực như: Vi phạm về Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ hạt nhân, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và về trách nhiệm KH&CN.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cần phải tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, Thanh tra Bộ KH&CN đã phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở KH&CN trên phạm vi toàn quốc triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng với nội dung: “Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ”. Đến nay, hầu hết UBND các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề.

Với trách nhiệm là cơ quan đầu mối về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và là Cơ quan Thường trực Chương trình 168 (Chương trình phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ), Thanh tra Bộ đã tham mưu cho Bộ KH&CN phối hợp cùng các thành viên của Chương trình chuẩn bị triển khai Đề án “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng Chương trình phối hợp hành động phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2018 -2023”.

Với vai trò là cơ quan Thường trực của Bộ KH&CN, Thanh tra Bộ KH&CN đã tham mưu, triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 của Bộ KH&CN như: Rà soát, tổng hợp báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng, hàng quý và chuẩn bị báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 về kết quả thực thi quyền sở hữu công nghiệp và hoạt động thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa; phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống gian lận thương mại và hàng giả. Đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các bộ, ngành; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN.

Cũng trong 6 tháng qua, Thanh tra Bộ đã tiếp 4 lượt công dân đến đề nghị, kiến nghị Bộ KH&CN và đã hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của công dân theo Quy chế Tiếp công dân của Bộ và quy định của pháp luật.

Tổng số đơn thư Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN nhận được là 825 đơn thư các loại. Số đơn thư Bộ KH&CN đã giải quyết là 174 đơn, trong đó có 4 đơn tố cáo, đã giải quyết 3 và lưu theo dõi 1 đơn.

Ngoài ra,Thanh tra Bộ cũng đã phối hợp với Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế INTA tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ và nhấn mạnh vai trò của Bộ KH&CN trong hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Về cơ bản, công tác thanh tra của Bộ KH&CN đã thực hiện theo kế hoạch, mặc dù nguồn nhân lực làm công tác này còn rất hạn hẹp so với yêu cầu đặt ra, song Bộ KH&CN đã tạo điều kiện để Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ thực thi nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.


Báo Thanh tra