Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công hỗn hợp bê tông nhựa

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton.
 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Quy định tạm thời này là những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, thiết kế thành phần hỗn hợp, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu lớp mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường thông thường kết hợp với nhựa đường đá Buton. Hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton có thể sử dụng cho các lớp thuộc tầng mặt của kết cấu mặt đường mềm cho các tuyến đường từ cấp III trở xuống để cải thiện khả năng kháng lún vệt bánh xe của mặt đường so với bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường.

Bộ GTVT nêu rõ, quy định tạm thời nêu trên áp dụng cho một số dự án thí điểm trên diện rộng và có quy mô lớn. Bộ GTVT giao Viện Khoa học và Công nghệ GTVT theo dõi, đánh giá và tổng kết các dự án thí điểm này để hoàn thiện, trình Bộ ban hành Quy định chính thức và làm cơ sở xây dựng, công bố tiêu chuẩn theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

Khánh Ngọc